Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem

België in Jeruzalem en het Palestijns Gebied

Welkom op onze website!

 
Jeruzalem

Het Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem zoekt een :

Medewerker (m/v) Ontwikkelingssamenwerking en Politieke Zaken

Situering van de functie

Het betreft een functie in het kantoor van het Consulaat-Generaal van België in de Beibars Street 5 te Jeruzalem. De medewerker zal direct afhangen van het Hoofd van Ontwikkelingssamenwerking en van het Hoofd van Politieke Zaken, die elk ressorteren onder de Consul-Generaal.

Verantwoordelijkheden

De medewerker zal binnen het Consulaat-Generaal van België het werk ondersteunen van de afdeling Ontwikkelingssamenwerking en de afdeling Politieke Zaken. De taken zullen bestaan uit:

Rapportering en Informatiebeheer – Bijdragen aan de voorbereiding van samenvattende en analytische rapporten, inclusief situatieverslagen en briefingnota’s ; Deelnemen aan de voorbereiding van informatiemateriaal zoals achtergrondnota’s over ontwikkelingssamenwerking, humanitaire aangelegenheden en politieke kwesties ; Identificeren, analyseren en monitoren van belangrijke internationale en interne trends op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en politieke zaken.

Analyse en Advies – Deelnemen aan de identificatie, analyse en monitoring van kwesties inzake ontwikkelingssamenwerking, humanitaire en politieke zaken ; Bijdragen aan het inschatten van implicaties en de formulering van aanbevelingen omtrent mogelijke beleidsdaden, strategieën en andere maatregelen om specifieke kwesties aan te pakken ; Analyseren van de implementatieplannen en budgetten van voorgestelde projecten ; Volgen van projectuitvoeringen en aanverwante beleidsomgevingen.

Planning, Coördinatie en Facilitering – Monitoren, evalueren en rapporteren omtrent de implementatie van projecten en programma’s ; Ondersteunen van administratieve planningsprocessen, bezoekende missies en events op het gebied van publieke diplomatie (in Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever of Gaza), zoals vereist.

Ontwikkelen en onderhouden van professioneel netwerk met internationale en lokale actoren, inclusief het middenveld.

Andere relevante taken uitvoeren zoals vereist.

Competenties

Professionalisme – Bekwaamheid om pro-actief prioritaire activiteiten en taken te identificeren ; Gewetensvol en efficiënt zijn, alsook deadlines respecteren ; Volharding tonen in confrontatie met moeilijke problemen of uitdagingen ; Rustig blijven in stressvolle situaties ; beschikken over uitstekende analytische kwaliteiten ; Bereid zijn om “gender”-perspectieven te incorporeren.

Communicatie – Bijzondere aanleg voor opstellen en communiceren, zowel mondeling als schriftelijk ; Aantoonbaan vermogen om complexe concepten mondeling te delen ; Bekwaamheid om schriftelijke rapporten voor te bereiden die duidelijk, beknopt en precies zijn ; Demonstreren van openheid in het delen van informatie.

Teamwerk – Uitstekende intermenselijke capaciteiten ; Voorbeeldig kunnen samenwerken met collega’s om organisatorische doelstellingen te halen ; Beschikken over de nodige loyauteit om te handelen in overeenstemming met beslissingen en formele standpunten.

Opleiding

Universitair diploma (Masters of evenwaardig) in politieke wetenschappen, internationale relaties, economie, sociale wetenschappen, rechten, of een aanverwant domein. Een bachelorsdiploma met een relevante combinatie van academische kwalificaties en ervaring wordt eventueel aanvaard in plaats van het universitaire diploma.

Kennis omtrent het functioneren van de Belgische en Europese instellingen vormt een sterke troef.

Werkervaring

Bij voorkeur beschikken over minimum twee jaar werkervaring inzake internationale relaties, beleidsanalyse en/of ontwikkelingssamenwerking.

Taalvereisten

Nederlands, Frans en Engels  zijn de werktalen van het Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem.

Vloeiend geschreven en gesproken Engels en Arabisch zijn vereist. Een goede kennis van Nederlands en/of Frans is eveneens wenselijk.

Praktische vereiste

Beschikken over een geldige vergunning om een bezoldigd werk uit te oefenen in het rechtsgebied van het Consulaat-Generaal in Jeruzalem.

Ons aanbod

Een voltijds lokaal contract (maandag tot vrijdag) van 12 maanden

Selectie

De beoordeling van de gekwalificeerde kandidaten zal een proef inhouden, gevolgd door een interview.

Indien u interesse heeft, zendt u voor 31 oktober 2019 uw CV en een motivatiebrief in het Engels naar het Consulaat-Generaal van België :  jerusalem@diplobel.fed.be

Bij voorbaat dank ook om een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, evenals de contactgegevens van twee referentiepersonen.

 

 

U bent een Belg die onlangs naar Jeruzalem is verhuisd en u wilt zich inschrijven op het Consulaat-Generaal in Jeruzalem? U reist als toerist door het Palestijns Gebied en u bent uw paspoort verloren? U dient een visum aan te vragen om naar België te reizen? Dan bent u hier op het goede adres.

Deze website zal u ook op de hoogte houden van consulaire aangelegenheden die specifiek voor Belgen in Jeruzalem of het Palestijns Gebied gelden, de actualiteit van het buitenlandse beleid van België en andere nuttige info of evenementen.
 

Een sensibiliseringscampagne werd in België gelanceerd voor potentiële asielaanvragers. Het is immers gebleken dat foutieve informatie circuleert over de procedure in België. Ga naar de website www.factsaboutbelgium.be om meer te vernemen.

 

Nieuws

18 okt

Vandaag heeft vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders een groep topexperten uitgenodigd in het Egmontpaleis in Brussel. Op de agenda staat onder meer het opnemen van kinderbescherming in vredesonderhandelingen. België speelt al jaren een voortrekkersrol op dat vlak en blijft zich inzetten als voorzitter van de VNVR-werkgroep over Kinderen en Gewapend Conflict (CAAC) gedurende zijn mandaat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2019-2020.

17 okt

Op de derde en laatste dag van het Staatsbezoek staat een uitstap van de delegatie naar de Kamer van Koophandel op de planning, gevolgd door een excursie in de Luxemburgse Moezelstreek.

16 okt

Op de tweede dag van het Staatsbezoek van de Koning en de Koningin zullen zij een bezoek brengen aan het noorden en het zuiden van het Groothertogdom.

15 okt

De Koning en de Koningin der Belgen komen aan in Luxemburg-Stad voor een driedaags Staatsbezoek om de nauwe banden tussen de twee landen te benadrukken en te versterken.

15 okt

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Belgen brengen van 15 tot 17 oktober 2019 een staatsbezoek aan het Groothertogdom Luxemburg. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders zal hen vergezellen, samen met de Minister-Presidenten van de Regio’s en de Gemeenschappen en een delegatie van 200 personen: hoge functionarissen, CEOs, vertegenwoordigers van academische instellingen en de Belgische media.