Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

 
Samenwerkingsprogramma

Sinds 2000 werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in nauw partnerschap samen met de Palestijnse Autoriteit. Het Algemeen Akkoord werd getekend in Ramallah op 12 november 2001. Het vierde Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) voor gouvernementele samenwerking werd getekend op 23 november 2011. Het loopt van 1/1/12 tot 31/12/15. Voor de vierjarige periode wordt een totaal bedrag van 71,6 miljoen euro uitgetrokken. De hoofdsectoren van samenwerking zijn onderwijs en lokaal bestuur. Het programma bevat ook onderdelen van gelegeerde samenwerking met de Europese Unie (via Pegase), UN Habitat (Planning in Oost-Jeruzalem), de Wereldbank (waterzuivering in Gaza) en UNDP (rond milieu). Lees meer...

 
Micro-interventieprogramma (MIP)

Het micro-interventieprogramma (MIP) wordt gefinancierd door de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De selectie van de projecten gebeurt door het Belgisch consulaat en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC). Lees meer...

 
Samenwerking met lokale organisaties van de civiele maatschappij

Lees meer...