Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

De voornaamste doelstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is duurzame ontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken moet de armoede en ongelijkheid verminderen dankzij goedwerkende partnerschappen. De Belgische publieke steun voor Noord-Zuid solidariteit en ons ontwikkelingsbeleid dient eveneens te verbeteren. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het principe van ‘No-one left behind’ en de humanitaire engagementen via de ‘Grand Bargain’ zijn centrale elementen in ons beleid. Meer info op www.dg-d.be.

Ontwikkelingsprogramma

De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft een nauw partnerschap met de Palestijnse Autoriteit sinds mei 2000. De Algemene Overeenkomst werd in Ramallah getekend op 12 november 2001. Het 4e Bijzondere Samenwerkingsprogramma voor bilaterale samenwerking werd getekend op 23 november 2011 voor een totaalbudget van 71.6 mio € waarbij ook gedelegeerde coöperatie werd opgenomen via de EU (Pegase), UNHABITAT (Oost-Jeruzalem), UNDP (milieustrategieën) en de Wereldbank (water en sanitatie). De prioritaire sectoren zijn onderwijs en lokale besturen. In november 2020 kende de Belgische ontwikkelingssamenwerking 10 mio € extra toe ter verlenging van de lopende projecten. Deze verlenging covert projecten in de West Bank, Oost-Jeruzalem en Gaza. De implementatie van dit Bijzondere Samenwerkingsprogramma wordt uitgevoerd door Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap. https://www.enabel.be/content/enabel-palestinian-territory

De bijdrage van 10 mio € zal gaan naar:

  1. Versterken van arbeidskansen voor de jeugd door het aanbieden van aangepaste trainingsprogramma’s en het boosten van vaardigheden uit de 21e eeuw, in lijn met de noden van de arbeidsmarkt en de Palestijnse privésector.
  2. Verbeteren van onderwijs in Oost-Jeruzalem via gezonde, veilige en milieuvriendelijke onderwijssystemen en de omringende gemeenschap.
  3. Bijdragen aan klimaatsactie via het ondersteunen van lokale besturen in de West Bank. Lokale economische ontwikkeling m.i.v. groene initiatieven zoals afvalverwerking, recyclage, hernieuwbare energie en groene jobs zullen aangemoedigd en geprioritiseerd worden.

Naast de bilaterale samenwerking zijn er nog bijkomende bijdragen aan:

  • U.N. Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA): De jaarlijkse Belgische bijdrage is ongeveer tussen de 8 à 10 mio €
  • OCHA, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
  • Humanitaire hulp via Belgische NGO’s of internationale NGO’s
  • Programma’s met Belgische NGO’s, universiteiten en middenveldorganisaties
  • Lokale Palestijnse NGO’s
  • Conflictpreventie en veiligheid (EUPOL COPPS)
  • Hulp via de Belgische regio’s, gemeenschappen, steden en gemeenten.

Met een jaarlijks budget van ongeveer 30 miljoen €, staat Palestina als 4e gerangschikt in de lijst van Belgische partnerlanden (na DR Congo, Rwanda en Burundi).

Details over de budgettoekenning kunnen teruggevonden worden op de ODA-tracker van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD).