Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking in Jeruzalem.

  1. Laatst bijgewerkt op

De voornaamste doelstelling van de Belgische ontwikkelingssamenwerking is duurzame ontwikkeling. Om deze doelstelling te bereiken moet de armoede en ongelijkheid verminderen dankzij goedwerkende partnerschappen. De Belgische publieke steun voor Noord-Zuid-solidariteit en ons ontwikkelingsbeleid dient eveneens te verbeteren. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, het principe van ‘No-one left behind’ en de humanitaire engagementen via de ‘Grand Bargain’ zijn centrale elementen in ons beleid.  


Ontwikkelingsprogramma


De Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft een nauw partnerschap met de Palestijnse Autoriteit sinds mei 2000. De Algemene Overeenkomst werd in Ramallah getekend op 12 november 2001.

De nieuwe samenwerkingsportfolio 2022-2026 werd getekend op 9 maart 2022 voor 70 miljoen euro met als belangrijkste pijlers ‘Versterking van de jeugd’ via verbeterd onderwijs en ondernemerschap voor jongeren en ‘Klimaat en omgeving’ .

De implementatie van dit Samenwerkingsprogramma wordt uitgevoerd door Enabel, het Belgische ontwikkelingsagentschap. 

Naast de bilaterale samenwerking zijn er nog bijkomende bijdragen aan:

  • United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees (UNRWA): De jaarlijkse Belgische bijdrage is ongeveer tussen de 8 à 10 miljoen euro
  • OCHA, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
  • Humanitaire hulp via Belgische ngo’s of internationale ngo’s
  • Programma’s met Belgische ngo’s, universiteiten en middenveldorganisaties
  • Lokale Palestijnse ngo’s
  • Conflictpreventie en veiligheid (EUPOL COPPS)
  • Hulp via de Belgische gewesten, gemeenschappen, steden en gemeenten.

Met een jaarlijks budget van ongeveer 30 miljoen euro staat Palestina als 4de gerangschikt in de lijst van Belgische partnerlanden (na Congo-Kinshasa, Rwanda en Burundi).

Details over de budgettoekenning kunnen teruggevonden worden op de ODA-tracker van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiëring voor vredesopbouw

De Dienst Vredesopbouw beheert de procedure om financiering aan projecten toe te kennen via het budget ‘Vredesopbouw’ van de FOD Buitenlandse Zaken.

Meer informatie...