Consulaire inschrijving

Informatie over uw inschrijving in het Consulaat-Generaal.

 1. Laatst bijgewerkt op

Met uw inschrijving laat u het Consulaat-generaal toe uw persoonlijk administratief dossier te beheren zoals de Belgische gemeente het zou doen. Hiermee worden ook uw persoonlijke gegevens up-to-date gehouden in het Belgisch Rijksregister, de centrale gegevensbank van de Belgische autoriteiten waarin onder andere alle Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten en van de Belgische diplomatieke of consulaire posten opgenomen worden.

Het Belgische consulaat-generaal in Jeruzalem biedt u sinds 23/11/2020 de mogelijkheid om u online in te schrijven in de consulaire bevolkingsregisters.

U heeft toegang tot deze website als u:

 • Belg bent;
 • niet (meer) ingeschreven bent in een Belgische gemeente, want u heeft uw vertrek naar het buitenland aan deze gemeente gemeld;
 • beschikt over een geldige en geactiveerde Belgische eID;
 • uw PIN-code kent en in het bezit bent van een kaartlezer.

Om ingeschreven te kunnen worden in onze consulaire bevolkingsregisters:

 • U moet Belg zijn EN
 • U mag niet meer ingeschreven zijn in een Belgische gemeente EN
 • U moet bewijzen dat u uw hoofdverblijfplaats hebt in de jurisdictie van het Consulaat-generaal in Jeruzalem.

Indien u nog ingeschreven bent in een Belgische gemeente dient u eerst de uitschrijving van de bevolkingsregisters aan de gemeente vragen.

Indien u al ingeschreven bent op een andere Belgische ambassade of Belgisch consulaat in het buitenland zal het Consulaat-generaal in Jeruzalem zelf uw dossier opvragen.

Om uw inschrijving op het Consulaat-generaal in Jeruzalem aan te vragen, gelieve het inschrijvingsformulier te willen invullen (een formulier per persoon).

U moet het formulier ingevuld, gedagtekend en getekend in origineel naar ons terugsturen of naar ons brengen, samen met een kopie van uw Belgisch paspoort, een kopie van uw Belgische identiteitskaart, een attest van residentie afgegeven door de lokale autoriteiten en een kopie van uw verblijfsvisum of, als u een andere nationaliteit bezit, met een attest van nationaliteit (met datum en wettelijke basis van de aanwerving van die nationaliteit). We zullen verifiëren dat u niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente en zullen u, indien nodig, bijkomende documenten vragen.

Gelieve ons ook, als meerderjarige Belg, volgende documenten te willen sturen.

  Voor kinderen wordt aan beide ouders gevraagd om het inschrijvingsformulier te ondertekenen.

  Als u nog nooit ingeschreven bent geweest in een Belgische gemeente of een Belgische Ambassade of Belgisch consulaat, en indien u dus nooit ingeschreven bent geweest in het Belgisch Rijksregister zullen we u vragen om eerst een letterlijk afschrift van uw geboorteakte voor te leggen, eventueel met legalisatie of Apostille (hangt af van uw geboorteland) en een voor eensluidend verklaarde vertaling naar een officiële taal van België. We zullen verifiëren of u de Belgische nationaliteit bezit en zullen u, indien nodig, bijkomende documenten vragen. 

  Als u in onze registers ingeschreven bent, vergeet u niet om ons elke verandering te signaleren voor wat betreft uw adres, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit (met bewijsstuk).