Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

ONKOSTEN VOOR CONSULAIRE RECHTEN vanaf 15/12/2021

 

De onkosten voor consulaire rechten moeten in cash en in NIS op het Consulaat generaal betaald worden.

 • Passpoort (7 jaar geldig) voor volwassenen (meer dan 18 jaar oud): 277.50 NIS (32 blz.) of 888 NIS (64 blz.)
 • Passpoort (5 jaar geldig) voor kinderen (minder dan 18 jaar oud): 129.50 NIS (32 blz.) of 7779 NIS (64 blz.)
 • Voorlopig passpoort : 185 NIS
 • Emergency Travel Document : 37 NIS
 • Identiteitskaart : 74 NIS
 • Identiteitskaart voor kinderen (onder 12 jaar oud, “Kids-ID”) : 37 NIS
 • Consulair attest : 74 NIS
 • Legalisatie: 74 NIS per document
 • Levensbewijs (voor pensioen) : gratis
 • Akte van burgerlijke stand of nationaliteit : 37 NIS
 • Notariële akte : 370 NIS

 

VISA: de visa handling fee is niet terugbetaalbaar en moet betaald worden bij de indiening van de visumaanvraag.

 

 1. Visum kort verblijf
 • Visum kort verblijf - handling fee: 296 NIS
 • Visum kort verblijf voor kinderen tussen 6 en 12 jaar– handling fee: 148 NIS
 • Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum kort verblijf:
 • Kinderen jonger dan 6 jaar
 • Scholieren, studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studies of beroepsopleiding is
 • Onderzoekers die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
 • Gezinsleden van burgers van de EU[1]
 • Vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die 25 jaar of jonger zijn en deelnemen aan door en non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve culturele of educatieve evenementen.
 • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 

 1. Visum lang verblijf

(een bijdrage moet ook-behalve voor wie vrijgesteld wordt-betaald worden en dit rechtstreeks aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in België, niet aan het Consulaat Generaal : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/De_bijdrage.aspx)

 • Visum lang verblijf - handling fee: 666 NIS
 • Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum lang verblijf:
 • Echtgeno(o)t(e ) en kinderen (minder dan 21 jaar oud) van een EU onderdaan
 • Andere familieleden van de EU onderdaan of zijn/haar echtgeno(o)t(e) die ten laste is
 • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten
 

[1] Een “EU onderdaan” is een onderdaan van de Landen van de Europese Unie, of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

De volgende personen worden verstaan onder gezinsleden:

 • De echtgeno(o)t(e );
 • De partner met wie de EU onderdaan door een geregistreerd partnerschap verbonden is;
 • De bloedverwanten in neergaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e ) of partner, jonger dan 21 jaar of ten laste
 • De bloedverwanten in opgaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e ) of partner die ten laste zijn.