Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Consulaire diensten Consulaire tarieven

Consulaire tarieven

ONKOSTEN VOOR CONSULAIRE RECHTEN vanaf 15/09/2020

De onkosten voor consulaire rechten moeten in cash en in NIS op het Consulaat-Generaal betaald worden.

 • Paspoort (7 jaar geldig) voor volwassenen (meer dan 18 jaar oud): 
  307,50 NIS (32 blz.) of 984 NIS (64 blz.)
 • Paspoort (5 jaar geldig) voor kinderen (minder dan 18 jaar oud): 
  143,50 NIS (32 blz.) of 861 NIS (64 blz.)
 • Voorlopig paspoort205 NIS
 • Emergency Travel Document41 NIS
 • Identiteitskaart: 82 NIS
 • Identiteitskaart voor kinderen (onder 12 jaar oud, “Kids-ID”): 41 NIS
 • Consulair attest: 82 NIS
 • Legalisatie: 82 NIS per document
 • Levensbewijs (voor pensioen): gratis
 • Akte van burgerlijke stand of nationaliteit: 41 NIS
 • Notariële akte: 410 NIS

VISA: de visa handling fee is niet terugbetaalbaar en moet betaald worden bij de indiening van de visumaanvraag.

 
1. Visum kort verblijf

 • Visum kort verblijf - handling fee: 328 NIS
 • Visum kort verblijf voor kinderen tussen 6 en 12 jaar - handling fee: 164 NIS
 • Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum kort verblijf:
   
  • Kinderen jonger dan 6 jaar
  • Scholieren, studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studies of beroepsopleiding is
  • Onderzoekers die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
  • Gezinsleden van burgers van de EU (1)
  • Vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die 25 jaar of jonger zijn en deelnemen aan door en non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve culturele of educatieve evenementen.
  • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.

 
2. Visum lang verblijf

(een bijdrage moet ook-behalve voor wie vrijgesteld wordt-betaald worden en dit rechtstreeks aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in België, niet aan het Consulaat-Generaal: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/De_bijdrage.aspx)

 • Visum lang verblijf - handling fee: 738 NIS
 • Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum lang verblijf:
   
  • Echtgeno(o)t(e) en kinderen (minder dan 21 jaar oud) van een EU-onderdaan
  • Andere familieleden van de EU-onderdaan of zijn/haar echtgeno(o)t(e) die ten laste is
  • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten

 
(1) Een “EU-onderdaan” is een onderdaan van de Landen van de Europese Unie, of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. 
De volgende personen worden verstaan onder gezinsleden:

 • De echtgeno(o)t(e);
 • De partner met wie de EU onderdaan door een geregistreerd partnerschap verbonden is;
 • De bloedverwanten in neergaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner, jonger dan 21 jaar of ten laste
 • De bloedverwanten in opgaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner die ten laste zijn.