Consulaire tarieven

Informatie over consulaire tarieven.

 1. Laatst bijgewerkt op

ONKOSTEN VOOR CONSULAIRE RECHTEN vanaf 15/02/2024

1 EURO = 4.3 NIS


De onkosten voor consulaire rechten moeten in cash en in NIS op het Consulaat generaal betaald worden.
 

 • Passpoort (7 jaar geldig) voor volwassenen (meer dan 18 jaar oud): 322.50 NIS (32 blz.) of 1032 NIS (64 blz.)
 • Passpoort (5 jaar geldig) voor kinderen (minder dan 18 jaar oud): 150.50 NIS (32 blz.) of 903 NIS (64 blz.)
 • Voorlopig passpoort: 215 NIS
 • Emergency Travel Document: 43 NIS
 • Identiteitskaart: 86 NIS
 • Identiteitskaart voor kinderen (onder 12 jaar oud, “Kids-ID”): 43 NIS
 • Consulair attest: 86 NIS
 • Legalisatie: 86 NIS per document
 • Levensbewijs (voor pensioen): gratis
 • Akte van burgerlijke stand of nationaliteit: 43 NIS
 • Notariële akte: 430 NIS

 
VISA


De visa handling fee is niet terugbetaalbaar en moet betaald worden bij de indiening van de visumaanvraag.
 

1. Visum kort verblijf

 

 • Visum kort verblijf - handling fee: 344 NIS
 • Visum kort verblijf voor kinderen tussen 6 en 12 jaar– handling fee: 172 NIS


Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum kort verblijf:

 • Kinderen jonger dan 6 jaar
 • Scholieren, studenten en begeleidende docenten als het doel van hun verblijf studies of beroepsopleiding is
 • Onderzoekers die reizen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek
 • Gezinsleden van burgers van de EU [1]
 • Vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die 25 jaar of jonger zijn en deelnemen aan door en non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve culturele of educatieve evenementen.
 • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten.
   

2. Visum lang verblijf


(een bijdrage moet ook-behalve voor wie vrijgesteld wordt-betaald worden en dit rechtstreeks aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in België, niet aan het Consulaat-Generaal)
 

 •  Visum lang verblijf - handling fee: 774 NIS


Worden vrijgesteld van handling fee voor een visum lang verblijf:

 • Echtgeno(o)t(e ) en kinderen (minder dan 21 jaar oud) van een EU-onderdaan
 • Andere familieleden van de EU-onderdaan of zijn/haar echtgeno(o)t(e) die ten laste is
 • Houders van diplomatieke en dienstpaspoorten

 


[1] Een “EU-onderdaan” is een onderdaan van de Landen van de Europese Unie, of Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland.

De volgende personen worden verstaan onder gezinsleden:

 • De echtgeno(o)t(e);
 • De partner met wie de EU-onderdaan door een geregistreerd partnerschap verbonden is;
 • De bloedverwanten in neergaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner, jonger dan 21 jaar of ten laste;
 • De bloedverwanten in opgaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner die ten laste zijn.