Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Ontwikkelingssamenwerking Samenwerkingsprogramma

Samenwerkingsprogramma

Sinds 2000 werkt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in nauw partnerschap samen met de Palestijnse Autoriteit. Het Algemeen Akkoord werd getekend in Ramallah op 12 november 2001.

Het vierde Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) voor gouvernementele samenwerking werd getekend op 23 november 2011. Het loopt van 1/1/12 tot 31/12/15. Voor de vierjarige periode wordt een totaal bedrag van 71,6 miljoen euro uitgetrokken. De hoofdsectoren van samenwerking zijn onderwijs en lokaal bestuur. Het programma bevat ook onderdelen van gelegeerde samenwerking met de Europese Unie (via Pegase), UN Habitat (Planning in Oost-Jeruzalem), de Wereldbank (waterzuivering in Gaza) en UNDP (rond milieu).

Naast de bilaterale akkoorden gaat ook jaarlijkse hulp van België aan Palestina voor:

  • Noodhulp en noodvoedselhulp voor het Wereldvoedselprogramma (WFP) en het VN-Landbouwprogramma (FAO)
  • Er wordt ook een belangrijke jaarlijkse bijdrage geleverd aan de werking van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) ten behoeve van de Palestijnse vluchtelingen. De voorbije jaren bedroeg die hulp tussen de 8 en 10 miljoen euro.
  • Noodhulp via Belgische ngo’s
  • Programma’s met Belgische ngo’s, universiteiten en civiele partners
  • Lokale Palestijnse civiele partner organisaties
  • Conflictpreventie en veiligheid
  • Hulp van Belgische Gewesten, Gemeenschappen en gedecentraliseerde entiteiten.

De gemiddelde jaarlijkse hulp Palestina bedraagt vanaf 2012 ongeveer 30 miljoen euro. Daarmee is Palestina het vierde partnerland van de Belgische hulp (na DR Congo, Rwanda en Burundi).