Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Ontwikkelingssamenwerking Micro-interventieprogramma (MIP)

Micro-interventieprogramma (MIP)

Het micro-interventie programma (MIP) wordt gefinancierd door de FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. De selectie van de projecten gebeurt door het Belgisch consulaat en het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC).

Met dit programma kunnen lokale organisaties financiering verkrijgen voor kleine concrete ontwikkelingsprojecten. De opvolging van de projecten gebeurt door de BTC.

Het maximumbedrag mag niet hoger zijn dan 12.400 euro.

Voor meer inlichtingen verwijzen we naar de Engelstalige pagina.