Consulaat-Generaal van België in Jeruzalem
Home Newsroom

Newsroom

News Items

19 feb

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo bracht vandaag samen met Europees Commissaris voor Humanitaire Zaken Stylianides een terreinbezoek aan Mosoel. De Iraakse stad was tussen 2014 en 2017 in handen van IS. Door de hevige gevechten ontvluchtten toen bijna 1 miljoen mensen Mosoel, 400.000 zijn nog steeds niet teruggekeerd. Minister De Croo maakte er bekend dat ons land dit jaar 7,6 miljoen euro humanitaire hulp voorziet voor Irak.

19 feb

Vandaag vond in het kader van de prinselijke economische missie in Mexico-Stad een seminarie plaats over verantwoord ondernemen op basis van enkele “best practices”.

18 feb

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo sprak vandaag in Baghdad met de Iraakse president Salih, met premier Mahdi en met de Iraakse minister van Planning. Samen met Europees Commissaris voor Humanitaire Zaken Christos Stylianides is minister De Croo op werkbezoek in Irak. Ze bespraken er de strijd tegen IS, de humanitaire situatie en de wederopbouw van het land.

15 feb

Van 16 tot 23 februari zal Prinses Astrid, als vertegenwoordigster van de Koning, een economische missie van België naar Mexico leiden. Met meer dan 280 deelnemers en een week vol activiteiten in Mexico City en Monterrey, zal deze missie ongeveer dubbel zo groot zijn als de vorige prinselijke missie naar dit land tien jaar geleden. Het aantal ingeschrevenen en het uitgebreide programma weerspiegelen de grote interesse van onze bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra voor de mogelijkheden die de vijftiende economie ter wereld te bieden heeft.

12 feb

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten organiseert België vandaag een informele zitting van de VN-Veiligheidsraad over de rol die de Verenigde Naties kunnen spelen om kindsoldaten te bevrijden en ze opnieuw in de samenleving op te nemen. Kindsoldaten worden wereldwijd gerekruteerd door gewapende groepen of regeringslegers.

12 feb

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders heeft zonet in het Egmontpaleis in Brussel een verbintenis van 2 miljoen euro ondertekend voor het VN-Bureau voor Drugs- en Misdaadbestrijding (UNODC). Dat bedrag zal worden gebruikt door een fonds van UNODC dat corruptie en misdaad bestrijdt tegen de wilde fauna en de wouden in Afrika. Wilde diersoorten zijn een onvervangbaar onderdeel van de natuurlijke rijkdommen van de planeet. Milieucorruptie bestrijden, beschermt de ecosystemen en de biodiversiteit voor de huidige en de toekomstige generaties.

07 feb

De Stichting Bernheim kent voor het academisch jaar 2019-2020 zes beurzen toe (drie Nederlandstalige en drie Franstalige) om gedurende 10 maanden een stage te volgen op onze FOD en op de permanente vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. Een buitengewone kans om alvast een en ander over Europa op te steken!

05 feb

Welke ontwikkelingsprojecten financiert België waar? Het is een van de vragen waarop openaid.be een antwoord geeft. Het nieuwe dataportaal is het sluitstuk van de inspanningen om het Belgisch Ontwikkelingsbeleid transparanter te maken. België treedt hiermee toe tot het koppeloton van de meest transparante donoren ter wereld. Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo lanceerde de dataportaal vandaag tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de actoren van het Belgische ontwikkelingsbeleid.

04 feb

In december 2017 besliste de regering om de terugkeer van Belgische kinderen jonger dan 10 jaar van buitenlandse strijders te vergemakkelijken als ze gelokaliseerd zijn. In overeenstemming met deze beslissing heeft de Belgische overheid op 22 januari aan twee kinderen van wie de moeder, Amina Ghezzal, momenteel in de gevangenis in Turkije zit en van wie de vader overleden is, de nodige reisdocumenten voor buitenlanders afgegeven.

31 jan

Meer dan 20 jaar geleden zette de wereld een beslissende stap om kernproeven voor altijd te verbieden: het Alomvattend Kernstopverdrag voor een verbod op kernproeven (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) werd toen voor ondertekening opengesteld. Vandaag moeten nog acht landen toetreden, zodat het verdrag in werking kan treden. Ondanks de vertraging blijft het Kernstopverdrag onvervangbaar voor internationale non-proliferatie. Nucleaire tests worden wereldwijd als illegaal beschouwd. Maar één land, Noord-Korea, heeft dat internationale principe tijdens de 21ste eeuw geschonden.